Hướng dẫn đặt dịch vụ

  1. Truy cập trang web của chúng tôi để tìm kiếm dịch vụ thiết kế web.
  2. Chọn gói dịch vụ thiết kế web phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.
  3. Điền thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và mô tả chi tiết về nhu cầu thiết kế của bạn.
  4. Đăng ký tên miền cho website của bạn.
  5. Hãy chuẩn bị các tài liệu và thông tin cần thiết cho quá trình thiết kế, bao gồm logo, hình ảnh và nội dung của trang web.
  6. Hãy liên tục hỗ trợ và hội đồng dự án để đảm bảo rằng website của bạn được thiết kế đúng theo yêu cầu và đạt chất lượng.
  7. Bàn giao hướng dẫn sử dụng.
  8. Thanh toán và bảo hành.

Chính sách bảo hành

Bảo hành trọn đời cho gói dịch vụ thiết kế website, tư vấn hỗ trợ ngay khi cần thiết các dịch vụ và chiến lược marketing tối ưu chi phí cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển dài lâu và thịnh vượng.